Din kundvagn
Inga produkter i kundvagnen.

Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Retevo AB (Eapoteket.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Retevo AB (Eapoteket.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Retevo AB (Eapoteket.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Kortbetalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot postförskott alternativt  kortbetalning via Internet. Vi använder CertiTrades betalsystem (www.certitrade.net), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Diners och American Express.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Retevo AB (Eapoteket.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fakturaorder

När du lagt din order läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 7 arbetsdagar. Vi skickar sedan din order med en faktura bifogad. Notera att alla våra fakturor säljs till Kreditor Europe AB.Villkoren för fakturan är:

Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med [det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr] samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan. Genom att beställa mot faktura godkänner du att Kreditor Europe AB sänder dig information och marknadsföring avseende tjänsten ”fakturera mig!”

Att handla från oss

  1. Välj ut de produkter du vill köpa och lägg dem i kundvagnen.
  2. Gå till kassan och skicka din order. Glöm inte att fylla i alla uppgifter noggrannt.
  3. Du får nu ett e-post med betalningsinstruktioner.
  4. Gör inbetalningen snarast antingen via internetbank eller via en fysisk bank eller Svensk Kassaservice.
    Obs! Det är viktigt att du uppger ditt ordernummer när du betalar.
  5. När betalningen har registrerats i vårt system (2-3 bankdagar) skickas din order till packning.
  6. Inom 7 arbetsdagar från registrerad betalning skickas din order från oss och du bör få den inom 2 arbetsdagar.

Tips! Du kan hela tiden följa din orderstatus genom att klicka på länken du fick med i mailet med betalningsinstruktionerna.

Fraktpriser

Vi tar endast betalt för den faktiska fraktkostnaden. För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 7 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Retevo AB (Eapoteket.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Retevo ABs (Eapoteket.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Retevo AB (Eapoteket.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Retevo AB (Eapoteket.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Retevo AB (Eapoteket.se) reklamationsavdelning via e-post info@eapoteket.se eller via http://www.eapoteket.se/ och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Retevo AB (Eapoteket.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Retevo AB (Eapoteket.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Retevo AB (Eapoteket.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Retevo AB (Eapoteket.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Säljföretaget för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Retevo AB (Eapoteket.se) kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Retevo AB (Eapoteket.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Retevo AB (Eapoteket.se) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Retevo AB (Eapoteket.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Retevo AB (Eapoteket.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Retevo AB (Eapoteket.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Retevo AB (Eapoteket.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Retevo AB (Eapoteket.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Retevo AB (Eapoteket.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt